Wie is RT96?

De Nederlandse Tafelronde is opgericht in 1946 en bestaat nu uit 196 landelijk gespreide Tafels met gezamenlijk ruim 3.000 leden. De Ronde Tafel 96 Heerlen is op 22 januari 1966 opgericht.
Wij zijn een Heerlense vereniging die onderlinge vriendschap bevordert, die stimuleert dat kennis, ervaringen en meningen veelvuldig worden uitgewisseld en die zo bijdraagt aan de ontwikkeling en ontplooiing van al haar leden.

Een club die aan service doet, want naast (internationale) vriendschap en persoonlijke ontplooiing is het leveren van een gezamenlijke bijdrage aan de gemeenschap minstens zo belangrijk.
Een actieve Tafelaar kan veel aan zijn lidmaatschap hebben. Tafelavonden, die tweemaal per maand worden gehouden, zijn veelal het platform van boeiende discussies, vaak naar aanleiding van een presentatie van één van de Tafelaars.

Naast deze vaste Tafelavonden zijn er ook (jaarlijkse) activiteiten zoals een travelweekend, service-activiteit, nieuwelingenactiviteiten en activiteiten voor goede doelen.

Doelstellingen van de Ronde Tafel

De Tafelronde, rekening houdende met en eerbiedigende iedere godsdienstige en levensbeschouwelijke overtuiging stelt zich ten doel:
1. Het verschaffen van inzicht in de wijze waarop anderen zich, zowel persoonlijk als in beroep, ontplooien en stimuleren van de leden bij de ontwikkeling van hun eigen persoonlijkheid;
2. Het versterken bij haar leden van het besef, dat ieder op zijn eigen wijze de gemeenschap behoort te dienen;
3. Het bevorderen van onderlinge vriendschap en wederzijds begrip bij haar leden;
4. Het bevorderen van internationale vriendschap, samenwerking en begrip.
 

Internationaal

Wij onderhouden nauwe banden met buitenlandse Tafels met hetzelfde Tafelnummer, onder meer middels een jaarlijkse Euromeeting. 

Aanverwante Europese tafels zijn: Wavre 96 België, Randers 96 Denemarken, Koskenkorva 96 Finland, Montauban 96 Frankrijk, Ingolstadt 96 Duitsland, Stoke-on-Trent 96 Engeland (helaas beëindigd) en Skallefehamn 96 Zweden.

In 2012 is Ladies Circle Parkstad opgericht, klik hier voor hun Facebook-pagina.